Video

Bản tin Kinh tế tiêu dùng: Người dân huyện Phúc Thọ sống chung với khói độc hại từ bãi tập kết rác

Những nội dung chính: Ngày 15/09, tất cả các nhà mạng đổi đầu 11 số thành 10 số; Tăng mức cho vay hộ nông dân không có tài sản đảm bảo; Xã Tam Hiệp – Phúc Thọ : Người dân hít khói độc từ bãi tập kết rác.