Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Lãi suất vay mua nhà 0% dễ dẫn người mua vào bẫy nợ

Lãi suất vay mua nhà 0% dễ dẫn người mua vào bẫy nợ

Tâm lý người dân mua nhà nghe lãi suất thấp đều ham, nhanh chóng ký cho xong hợp đồng mà không tìm hiểu kỹ.

31°C
25.8°C - 36.4°C mưa vừa
  • 3,648,000/chỉ
    Kết quả xổ số
    Chứng khoán
  • LoạiUSDEURAUDCADHKDSGDJPYKRWRUBTHB
    Mua2269026645.7217115.9117613.592867.5416667201.7919.30681.44
    Bán2276026964.2817372.8218003.962931.0416968.1205.7521.59432.53709.88