Trang thông tin Điện tử Việt Press
Loạt dự án chưa được phê duyệt ĐTM vẫn được cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Giang có thực hiện đúng Luật?

Loạt dự án chưa được phê duyệt ĐTM vẫn được cấp phép xây dựng, Sở Xây dựng Bắc Giang có thực hiện đúng Luật?

Cấp hàng loạt giấy phép xây dựng khi chưa được phê duyệt ĐTM, Sở Xây dựng Bắc Giang khẳng định là đúng.

31°C
25.8°C - 36.4°C mưa vừa
  • 3,648,000/chỉ
    Kết quả xổ số
    Chứng khoán
  • LoạiUSDEURAUDCADHKDSGDJPYKRWRUBTHB
    Mua2269026645.7217115.9117613.592867.5416667201.7919.30681.44
    Bán2276026964.2817372.8218003.962931.0416968.1205.7521.59432.53709.88
Tạp Chí Điện tử Việt Press
Tạp Chí Điện tử Việt Press
Tạp Chí Điện tử Việt Press