Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

ĐHCĐ bất thường Sabeco: Đề nghị miễn nhiệm Chủ tịch HĐQT, tỷ phú Thái 'ra tay'

Thứ hai, 16/04/2018, 11:29 AM

Hội đồng quản trị Sabeco trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với Chủ tịch Sabeco Võ Thanh Hà. Tỷ phú Thái Lan sở hửu 53% cổ phần Sabeco muốn nâng số thành viên HĐQT từ 4 lên 10

Tổng Công ty CP Bia Rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) vừa công bố tài liệu họp đại hội đồng cổ đông bất thường vào ngày 23/4. Theo nội dung dự kiến, Đại hội đồng cổ đông sẽ tiến hành miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị với ông Võ Thanh Hà, Chủ tịch Hội đồng quản trị Sabeco.

Sabeco cũng trình Đại hội đồng cổ đông thông tin về một số ứng cử viên để bầu bổ sung vào Hội đồng quản trị.

Ba ứng viên được đề cử vào HĐQT Sabeco đều mang quốc tịch nước ngoài, gồm: Ông Koh Poh Tiong (quốc tịch Singapore), hiện là Chủ tịch HĐQT Beer Group (công ty đang sở hữu 49% công ty mẹ của Công ty TNHH Vietnam Beverage).

Ông Võ Thanh Hà

Ông Võ Thanh Hà

Ông Tan Tiang Hing, Malcolm (quốc tịch Malaysia), hiện là CEO Công ty Dexcel International và từng làm cho Heneiken. Cuối cùng là ông Sunyaluck Chaikajornawat (quốc tịch Thái Lan), làm việc tại Weerawong Chinnavat & Partners Ltd (Thái Lan).Ngày 18/12/2017, Bộ Công Thương đã thực hiện chuyển nhượng thành công 53,59% cổ phần của Sabeco dưới hình thức đấu giá công khai cho Công ty TNHH Vietnam Beverage. Sau khi chuyển nhượng, Bộ Công Thương chỉ còn chiếm giữ 36,02% cổ phần tại Sabeco.

  Mới đây, Thai Beverage Public (ThaiBev) đã gửi kiến nghị tới văn phòng Chính phủ về việc tham gia vào Hội đồng quản trị và ban điều hành Sabeco.

Do đang sở hữu hơn 53% cổ phần của Sabeco, đại diện Thái Lan dự định nâng số thành viên trong Hội đồng quản trị công ty từ 4 lên 10 người.

Hiện tại Hội đồng quản trị của Sabeco gồm ông Võ Thanh Hà (chủ tịch) và 3 thành viên gồm ông Bùi Ngọc Hạnh, ông Nguyễn Bích Đạt và ông Nguyễn Thành Nam

Theo IF
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press