Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

DNNN có nhiều đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội

Thứ năm, 22/11/2018, 09:42 AM

Trong bối cảnh tình hình kinh tế - xã hội giai đoạn 2016 đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp nhà nước (DNNN) là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

4

TTXVN/Báo Tin tức

Theo Báo tin tức
Trang thông tin Điện tử Việt Press