Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Ngân hàng VIB: Gia đình Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đăng ký bán bớt cổ phần

Ngân hàng VIB: Gia đình Chủ tịch Đặng Khắc Vỹ đăng ký bán bớt cổ phần

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (VIB) vừa công bố thông tin liên quan đến giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ và những người liên quan.

31°C
25.8°C - 36.4°C mưa vừa
  • 3,648,000/chỉ
    Kết quả xổ số
    Chứng khoán
  • LoạiUSDEURAUDCADHKDSGDJPYKRWRUBTHB
    Mua2269026645.7217115.9117613.592867.5416667201.7919.30681.44
    Bán2276026964.2817372.8218003.962931.0416968.1205.7521.59432.53709.88
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press