Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Không thể áp dụng cách tính mức lương tối thiểu của 10 năm trước

Không thể áp dụng cách tính mức lương tối thiểu của 10 năm trước

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho rằng mức lương tối thiểu không thể áp dụng cách tính của 10 năm trước, nhất là trong bối cảnh đã thời kỳ Cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0.

31°C
25.8°C - 36.4°C mưa vừa
  • 3,648,000/chỉ
    Kết quả xổ số
    Chứng khoán
  • LoạiUSDEURAUDCADHKDSGDJPYKRWRUBTHB
    Mua2269026645.7217115.9117613.592867.5416667201.7919.30681.44
    Bán2276026964.2817372.8218003.962931.0416968.1205.7521.59432.53709.88