Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

Giáp Tết, các trạm ATM tại TP.HCM rút tiền bình thường

Thứ ba, 13/02/2018, 09:21 AM

Tại TP.HCM, sau khi có phản ánh ngưng trệ, không rút được tiền, vào thời điểm này, nhiều máy ATM đã hoạt động bình thường trở lại để phục vụ người dân rút tiền.

3

Tại các máy ATM đặt tại khu công nghiệp Tân Bình, công nhân đã có thể thực hiện được các giao dịch rút tiền, chuyển khoản. Tuy nhiên, vẫn còn tình trạng một số ATM không rút được tiền do máy không đủ tiền mặt trước nhu cầu rút tiền quá lớn của người dân. 

Mặc dù nhiều máy ATM đã có thể hoạt động trở lại, các ngân hàng khuyến cáo, người dân nên đến phòng giao dịch, chi nhánh ngân hàng để thực hiện thanh toán.  

Trần Quyết

Theo VTV