Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

Khám chữa bệnh vào ngày nghỉ, dịp lễ Tết có được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế?

Thứ ba, 13/02/2018, 09:10 AM

Bạn đọc hỏi: Vào các ngày nghỉ, ngày lễ Tết, nếu phải vào viện khám chữa bệnh, nhất là các trường hợp bệnh cấp cứu có được hưởng quyền lợi bảo hiểm y tế (BHYT)?

Bệnh nhân đang chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Bệnh nhân đang chăm sóc tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An. Ảnh: Bích Huệ/TTXVN

Về vấn đề này, căn cứ tại Điều 1 Thông tư liên tịch số 16/2015/TTLT-BYT-BTC sửa đổi Khoản 5, Điều 13 Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC ngày 24/11/2014 của liên Bộ Y tế – Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện bảo hiểm y tế quy định: Trường hợp cơ sở y tế có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám bệnh, chữa bệnh trước khi thực hiện. Người có thẻ bảo hiểm y tế đến khám bệnh, chữa bệnh được quỹ bảo hiểm y tế thanh toán trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. Cơ sở y tế có trách nhiệm bảo đảm về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người bệnh tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh, người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế (nếu có).

Như vậy,kể từ ngày thông tư này có hiệu lực (tức 1/9/2015), những người có tham gia bảo hiểm y tế vẫn được hưởng những quyền lợi về bảo hiểm y tế khi đi khám chữa bệnh vào ngày nghỉ nếu cơ sở y tế đó có tổ chức khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ tết. Quy định này nhằm tạo điều kiện hơn cho người tham gia bảo hiểm y tế khi không thể đi khám chữa bệnh vào những ngày làm việc, đảm bảo quyền lợi cho người bệnh khi khám chữa bệnh.

Cơ sở y tế có tổ chức khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế vào ngày nghỉ, ngày lễ phải có thông báo cho tổ chức bảo hiểm xã hội để bổ sung vào hợp đồng khám chữa bệnh trước khi thực hiện và có trách nhiệm đảm bảo về nhân lực, điều kiện chuyên môn, phải công khai những khoản chi phí mà người bệnh phải chi trả ngoài phạm vi được hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế và phải thông báo trước cho người bệnh. Người bệnh phải tự chi trả phần chi phí ngoài phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế. 

Còn đối với các cơ sở khám, chữa bệnh không tổ chức khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ tết nhưng với các trường hợp cấp cứu vào ngày nghỉ, ngày lễ thì quyền lợi của người tham gia BHYT không thay đổi so với các ngày trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 và chi phí khám, chữa bệnh sẽ được BHYT thanh toán theo các quy định về mức hưởng BHYT.

Do đó, theo các quy định về đăng ký nơi khám, chữa bệnh ban đầu, người dân có thể nghiên cứu, đăng ký nơi khám chữa bệnh ban đầu tại các cơ sở có thực hiện khám, chữa bệnh BHYT vào ngày nghỉ, ngày lễ Tết.

 XC

Theo Báo Tin tức