Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

Loại tài sản nào tăng giá mạnh nhất năm 2018?

Thứ hai, 07/01/2019, 15:27 PM

Trong năm 2018, giá đồng USD tăng 4,6%, dẫn đầu về mức tăng trong số các loại tài sản. Trong khi đó, dầu thô đứng chót bảng với mức giảm 24,8%.

 Dưới đây là thống kê về mức tăng, giảm giá trị của các loại tài sản, nhóm cổ phiếu trong S&P 500 và tiền tệ trong năm 2018.

16

Ngọc Trang

Theo Vneconomy