Chuyển động 24h

Những ước mơ rất bình thường: "Con ước . . . Được sống trên bờ" !

Câu chuyện về những ước mơ của các em bé miền Tây sông nước sống trên những chiếc ghe, chiếc thuyền lênh đênh. Thế giới xung quanh của các em sao đen tối quá mà ước mơ của các em lại giản dị đến ngỡ ngàng.