Đời sống

Nuôi vịt bay kiếm tiền trăm triệu mỗi lứa tại Sơn La

Vùng lòng hồ thuỷ điện Sơn La có nguồn thức ăn tự nhiên dồi dào cho vịt trời và vịt trời nuôi ở đây ít bị dịch bệnh.