Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press

Tập huấn PCCC cho lực lượng tại chỗ của VWS

Thứ hai, 15/04/2019, 11:42 AM

Vừa qua, Công ty TNHH Xử lý Chất thải Việt Nam (VWS) phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh tổ chức buổi tập huấn PCCC cho lực lượng tại chỗ của Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (huyện Bình Chánh, TP HCM) thuộc VWS.

Empty

Tại đây, lực lượng tại chỗ của VWS được cán bộ Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh hướng dẫn các bước triển khai lực lượng khi xảy ra cháy, cách sử dụng bình chữa cháy, thực tập phun xịt chữa cháy. 

Empty

 Qua đó, lực lượng tại chỗ có thể tự ứng phó với các tình huống khi xảy ra cháy trước khi lực lượng chuyên nghiệp đến hiện trường vụ cháy.

Empty

 Được biết, hằng năm tại Khu Liên hợp xử lý chất thải Đa Phước, huyện Bình Chánh, Công ty TNHH Xử lý chất thải Việt Nam phối hợp với Phòng Cảnh sát PCCC huyện Bình Chánh tổ chức thường xuyên định kỳ các buổi tập huấn PCCC nhằm nâng cao ý thức chấp hành của cán bộ, nhân viên trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về PCCC, nâng cao hiểu biết về an toàn PCCC, phòng ngừa không để xảy ra cháy nổ và xử lý tốt các tình huống khi có sự cố xảy ra.

Tin ảnh: Hoàng Long

theo nld.com.vn
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press
Trang thông tin Điện tử Việt Press