Chuyển động 24h

Video: Chi cục QLTT tiêu huỷ lô hàng hơn 20 tỷ

Ngày 13/6/2018 Chi cục quản lý thị trường thành phố Hồ Chí Minh đã tiến hành tiêu hủy lô hàng hóa nhập lậu với tổng giá trị hơn 20 tỷ đồng. Rất nhiều các mặt hàng đã được tiêu huỷ như đồ chơi, thuốc lá, đồng hồ. Đây là toàn bộ số hàng vi phạm được phát hiện trong 6 tháng đầu năm.