Đời sống

Vỡ đập thuỷ điện Xepian-Xe Namnoy ở Lào

Những hình ảnh mới nhất từ vụ vỡ đập thủy điện Xepian-Xe Namnoy, huyện Paksong, tỉnh Champasak của Lào cho thấy, một vùng rộng lớn bị ngập trong nước lũ, người dân ở các khu vực thấp bên dưới phải leo lên cây và nóc nhà để lánh nạn.