Trang thông tin Điện tử Việt Press
Hơn 32,1 triệu người Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Hơn 32,1 triệu người Việt Nam chịu ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19

Có 32,1 triệu người từ 15 tuổi trở lên bị ảnh hưởng tiêu cực bởi COVID-19: mất việc làm, phải nghỉ giãn việc/nghỉ luân phiên, giảm giờ làm, giảm thu nhập…

23°C
22.17°C - 34.61°C ít mây
  • 4,430,000/chỉ
    Kết quả xổ số
    Chứng khoán
  • LoạiUSDEURAUDCADHKDSGDJPYKRWRUBTHB
    Mua2307524960.9815386.4117223.742906.0416755.29202.0218.010666.2
    Bán2324526533.0616131.8618058.213028.617427.08214.7421.12418.79786.99