Trang thông tin Điện tử Việt Press

Sai phạm nghiêm trọng của Địa ốc Hoàng Quân tại dự án nhà ở xã hội ở Nha Trang

Thứ sáu, 01/03/2019, 10:52 AM

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa chỉ ra nhiều sai phạm nghiêm trọng liên quan đến việc chấp hành các quy định của pháp luật đối với CTCP Tư vấn - Thương mại - Dịch vụ địa ốc Hoàng Quân (Địa ốc Hoàng Quân) trong việc thực hiện dự án Nhà ở xã hội Hoàng Quân.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ nhiều sai phạm của Địa ốc Hoàng Quân.

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Khánh Hòa nêu rõ nhiều sai phạm của Địa ốc Hoàng Quân.

Cụ thể, quá trình bán nhà ở hình thành trong tương lai, Công ty Hoàng Quân đã thực hiện ký hợp đồng bán nhà ở xã hội khi chưa hoàn thành xây dựng xong phần móng theo quy định của pháp luật về xây dựng. Ngoài ra, chủ đầu tư đã không thực hiện việc giải chấp đối với 220 căn hộ thế chấp tại ngân hàng, không được người mua và bên nhận thế chấp đồng ý. Điều này trái với quy định tại Điều 63 Luật Nhà ở năm 2014.

Về đối tượng mua nhà ở xã hội, chủ đầu tư đã có 31 đợt với 872 trường hợp trình Sở Xây dựng thẩm định và xác nhận 859 trường hợp đủ điều kiện mua. Tuy nhiên, qua nghiên cứu hồ sơ, đoàn thanh tra nhận thấy Công ty Hoàng Quân đã báo cáo không đầy đủ tổng số căn hộ sẽ bán, cho thuê để Sở Xây dựng biết và kiểm tra. Sau khi ký hợp đồng mua bán, cho thuê, công ty cũng không lập danh sách gửi về Sở Xây dựng để công bố công khai và lưu trữ, vi phạm quy định của Điều 20, Nghị định 100 của Chính phủ.

Đối với hợp đồng mua bán căn hộ, Công ty Hoàng Quân đã chủ động soạn thảo hợp đồng có nhiều nội dung bất lợi cho khách hàng.

Từ những sai phạm trên, UBND tỉnh Khánh Hòa kiến nghị xử lý vi phạm hành chính Công ty Địa ốc Hoàng Quân về các hành vi: Kinh doanh bất động sản mà bất động sản đó không bảo đảm đầy đủ các điều kiện theo quy định; bán nhà ở xã hội giá thương mại cho người nước ngoài; thu tiền của bên mua bất động sản hình thành trong tương lai vượt quá tỷ lệ phần trăm giá trị hợp đồng. Đồng thời, buộc bên bán hoàn trả lại số tiền mua nhà ở xã hội cho những người đã mua và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồi nhà ở xã hội.

UBND tỉnh này yêu cầu Công ty Địa ốc Hoàng Quân có trách nhiệm thanh toán tiền lãi phạt chậm tiến độ theo hợp đồng, tiền hỗ trợ tiền thuê nhà cho khách và các cam kết khác giữa chủ đầu tư với khách hàng mua nhà ở xã hội tại dự án Nhà ở xã hội Khu dân cư Bắc Vĩnh Hải. Chủ đầu tư phải thực hiện bàn giao căn hộ cho khách hàng theo đúng cam kết giữa công ty với khách mua nhà. Và yêu cầu Công ty Hoàng Quân báo cáo đầy đủ bằng văn bản tổng số căn hộ đã bán, cho thuê để Sở Xây dựng biết và kiểm tra.

Nguyên Vũ

_NTD_So 515-516__Page_15
Theo NTD