Trang thông tin Điện tử Việt Press

Thép Dana - Ý lỗ vượt vốn điều lệ do dừng sản xuất 15 tháng

Thứ hai, 10/02/2020, 09:59 AM

. Thép Dana - Ý lỗ lũy kế tới cuối năm 2019 là 329 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ (270 tỷ đồng). Công ty dừng sản xuất 15 tháng do liên quan sự cố môi trường.

19-1_nvee

Theo báo cáo tài chính quý IV/2019, Thép Dana - Ý (HNX: DNY) ghi nhận doanh thu chỉ 2,7 tỷ đồng, giảm đến 98% so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán hơn 33 tỷ đồng, trong đó 30,5 tỷ đồng cho chi phí dừng sản xuất kinh doanh. Lợi nhuận sau thuế âm 50 tỷ đồng so với mức âm 61 tỷ đồng cùng kỳ.

Lũy kế cả năm 2019, công ty lỗ 313 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tới cuối năm là 329 tỷ đồng, vượt vốn điều lệ (270 tỷ đồng). Như vậy, doanh nghiệp đứng trước nguy cơ huỷ niêm yết bắt buộc theo quy định.

Tính đến hết tháng 12/2019, công ty đã dừng hoạt động sản xuất kinh doanh được 15 tháng do liên quan đến sự cố môi trường ở cụm công nghiệp Thanh Vinh (TP Đà Nẵng).

Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV DNY

Nguồn: Báo cáo tài chính quý IV DNY

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2019 là hơn 1.277 tỷ đồng, giảm gần 18% so với đầu kỳ, tập trung vào các khoản mục: hàng tồn kho giảm 20%, xuống còn 481 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 102 tỷ đồng; tài sản cố định 468,6 tỷ đồng, giảm 21,4%. Nợ phải trả hơn 1.315 tỷ đồng, tăng 3%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm gần 4%, xuống còn 361,6 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 589 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ. 

Tổng tài sản tại thời điểm cuối năm 2019 là hơn 1.277 tỷ đồng, giảm gần 18% so với đầu kỳ, tập trung vào các khoản mục: hàng tồn kho giảm 20%, xuống còn 481 tỷ đồng, trong đó dự phòng giảm giá hàng tồn kho gần 102 tỷ đồng; tài sản cố định 468,6 tỷ đồng, giảm 21,4%. Nợ phải trả hơn 1.315 tỷ đồng, tăng 3%, trong đó vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn giảm gần 4%, xuống còn 361,6 tỷ đồng; vay và nợ thuê tài chính dài hạn gần 589 tỷ đồng, tăng 14% so với đầu kỳ.

Thép Dana - Ý thành lập năm 2008, tiền thân là một phần của Thép Thành Lợi. Sản phẩm chủ yếu là thép cốt bê tông và phôi vuông.

Trên thị trường chứng khoán, giá cổ phiếu DNY ngày 7/2 đóng cửa ở mức 1.000 đồng/cp với mức thanh khoản rất thấp.

Diễn biến giá cổ phiếu của DNY từ tháng 1/2019 đến nay. Nguồn: VNDirect

Diễn biến giá cổ phiếu của DNY từ tháng 1/2019 đến nay. Nguồn: VNDirect

Hải Triệu

Theo ndh.vn
Từ khóa: