Trang thông tin Điện tử Việt Press

Thí điểm thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm tại 9 tỉnh

Thứ năm, 29/11/2018, 10:25 AM

Ngày 26/11/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ra Quyết định 47/2018/QĐ-TTg thí điểm triển khai thanh tra chuyên ngành an toàn thực phẩm (ATTP) tại các huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh và xã, phường, thị trấn thuộc huyện, quận, thị xã, thành phố của 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Cụ thể 9 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương này bao gồm: Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Đồng Nai, Gia Lai.

Riêng tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh, 100% đơn vị hành chính cấp huyện và cấp xã sẽ triển khai thí điểm; tại 07 tỉnh, thành phố còn lại, sẽ có tối đa 25% số đơn vị hành chính cấp huyện và 25% đơn vị hành chính cấp xã tham gia thí điểm. 

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/06/2019.

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/06/2019.

Thời gian thực hiện thí điểm là 01 năm, bắt đầu từ ngày 10/06/2019.

Cũng theo Quyết định, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP tại các địa phương nêu trên phải am hiểu pháp luật về thanh tra và ATTP; có ít nhất 01 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực liên quan đến ATTP và có chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ thanh tra chuyên ngành ATTP…

Quyết định này có hiệu lực từ ngày 10/01/2019.

Theo quy định hiện hành thì thanh tra chuyên ngành về ATTP được quy định như sau:

- Thanh tra việc thực hiện các quy chuẩn kỹ thuật, quy định về an ATTP do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành đối với nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế;

- Thanh tra việc thực hiện các tiêu chuẩn có liên quan đến ATTP do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng đối với sản xuất, kinh doanh thực phẩm và sản phẩm thực phẩm;

- Thanh tra việc thực hiện quy định về quảng cáo, ghi nhãn đối với thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của Bộ Y tế;

- Thanh tra việc thực hiện quy định về chứng nhận hợp quy, kiểm nghiệm ATTP và các quy định khác của pháp luật về ATTP;

- Thanh tra đột xuất đối với toàn bộ quá trình sản xuất, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh thực phẩm thuộc phạm vi quản lý của các Bộ khác theo quy định tại Khoản 3 Điều 26 Nghị định 38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật ATTP...

Ở cấp huyện, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức các phòng: Y tế, Kinh tế, Kinh tế và Hạ tầng, Nông nghiệp và phát triển nông thôn, viên chức Trung tâm y tế. 

Ở cấp xã, người được giao nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành ATTP là công chức Văn hóa- Xã hội, công chức phụ trách nông nghiệp, y tế; viên chức trạm y tế.

P.V

Theo Dân Việt