Trang thông tin Điện tử Việt Press

Thủ tướng quyết định lãi suất cho vay mua nhà ở xã hội là 5%/năm

Thứ sáu, 08/03/2019, 09:35 AM

Mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội năm 2019 là 5%/năm, không thay đổi so với năm 2018.

Thủ tướng vừa ký Quyết định 255, quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Theo đó, lãi suất cho vay ưu đãi của các tổ chức tín dụng do Nhà nước chỉ định áp dụng trong năm 2019 đối với dư nợ của các khoản cho vay để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở theo quy định tại Nghị định số 100 ngày 20/10/2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội là 5%/năm.

Mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội năm 2019 là 5%. Ảnh: VnExpress

Mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội năm 2019 là 5%. Ảnh: VnExpress

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 4/3, và thay thế Quyết định số 117 ngày 22/1/2018 của Thủ tướng.

Theo Nghị định số 100, đối tượng được vay vốn ưu đãi để mua, thuê, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc cải tạo, sửa chữa nhà để ở là đối tượng quy định tại các Khoản 1, 4, 5, 6 và 7 Điều 49 của Luật Nhà ở.

Các đối tượng trên được vay tối thiểu là 15 năm kể từ ngày giải ngân khoản vay đầu tiên. Trường hợp khách hàng có nhu cầu vay với thời hạn thấp hơn thời hạn cho vay tối thiểu thì được thỏa thuận với ngân hàng về thời hạn cho vay thấp hơn.

Như vậy, mức lãi suất cho vay ưu đãi với nhà ở xã hội năm 2019 là không thay đổi so với năm 2018.

Lâm Tùng

Theo ndh.vn