Trang thông tin Điện tử Việt Press

TPHCM: Quản lý chặt phế liệu từ cửa khẩu đến nhà máy

Thứ sáu, 22/02/2019, 15:22 PM

Tại các cửa khẩu cảng TPHCM hiện không tồn phế liệu nhập khẩu do vướng thủ tục, chính sách mới, Hải quan TPHCM đang tập trung quản lý chặt chẽ phế liệu nhập khẩu, đồng thời xử lý nhanh số phế liệu tồn do không có người nhận.

Phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng do Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Phế liệu nhập khẩu không đạt chất lượng do Hải quan phát hiện tại cảng Cát Lái. Ảnh: T.H

Không tồn phế liệu do vướng thủ tục

Theo Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, hiện nay, lượng phế liệu tồn đọng tại cảng Cát Lái do chưa làm thủ tục nhập khẩu do vướng chính sách mới của Bộ Tài nguyên Môi trường không nhiều. Thủ tục có hơi chậm so với trước do doanh nghiệp phải chờ hoàn tất thủ tục về kiểm tra chất lượng phế liệu nhập khẩu.

Để tránh quá tải, kẹt cảng, từ giữa năm 2018 đến nay, Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn đã ngưng tiếp nhận các container phế liệu nhựa nhập khẩu về cảng Cát Lái và Hiệp Phước.

Chính vì thế, phế liệu nhập khẩu về cảng Cát Lái trong thời gian qua chủ yếu là phế liệu giấy, được doanh nghiệp làm thủ tục nhập khẩu, thông quan ngay, không còn tình trạng doanh nghiệp bỏ phế liệu tại cảng.

Hiện nay, Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 đang tập trung xử lý rốt ráo đối với số phế liệu tồn đọng từ giữa năm 2018 do doanh nghiệp không đến nhận hàng.

Theo thông tin từ Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1, tại cảng Cát Lái hiện còn hơn 1.600 container phế liệu tồn đọng chưa được làm thủ tục hải quan.

Số phế liệu trên chủ yếu là phế liệu nhựa và giấy được nhập khẩu về cảng Cát Lái từ nửa đầu năm 2018, nhưng chủ hàng không đến làm thủ tục hải quan để nhận hàng.

Số phế liệu này đã được Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 phối hợp với Tổng công ty Tân cảng Sài Gòn theo dõi, thống kê, phân loại từ cuối năm 2018 và đề nghị xử lý để giải phóng mặt bằng cho cảng Cát Lái.

Hiện danh sách toàn bộ 1.615 container phế liệu tồn đọng nêu trên đang được Hội đồng xử lý hàng tồn đọng Chi cục Hải quan cửa khẩu cảng Sài Gòn khu vực 1 thông báo tìm chủ hàng để xử lý theo quy định pháp luật.

Quản lý chặt phế liệu nhập khẩu

Liên quan đến phế liệu nhập khẩu, UBND TPHCM vừa chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính và Cục Hải quan TPHCM tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất.

Cùng với đó, UBND TPHCM chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường TPHCM thực hiện hoạt động kiểm tra nhà nước đối với chất lượng phế liệu nhập khẩu theo phương thức: Chủ trì, phối hợp với cơ quan Hải quan, tổ chức giám định được chỉ định bởi Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu trên địa bàn hoạt động của cơ quan hải quan theo quy định của pháp luật.

Sau khi có kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu (chứng thư giám định), tổ chức giám định được chỉ định có trách nhiệm gửi ngay kết quả cho Sở Tài nguyên và Môi trường.

Tổ chức giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về kết quả giám định chất lượng lô hàng phế liệu nhập khẩu. Căn cứ kết quả kiểm tra, giám định chất lượng phế liệu nhập khẩu, Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương thực hiện thông báo kết quả kiểm tra nhà nước đối với phế liệu nhập khẩu cho cơ quan Hải quan theo quy định.

Lê Thu

Theo baohaiquan.vn