Video

Dự án Metro Star từng khiến người mua nhà xếp hàng chờ đợi, giờ ra sao?

Thời điểm này, bên ngoài dự án đã được quây rào kín đáo. Trong khi đó, bên trong dự án chỉ có vài thiết bị máy móc và khu đất trống, hồ nước và gần như chưa có dấu hiệu xây dựng.