Video

Người dân Đa Phước gánh thêm mùi hôi, kêu hoài không thấu!

Cuối tháng 8 vừa qua, tiếp xúc với người dân ở ấp 1, xã Phong Phú, (H.Bình Chánh, TP.HCM) khu vực bên cạnh và chịu ảnh hưởng mùi hôi của Khu liên hợp xử lý chất thải rắn Đa Phước, những người dân nơi đây cho biết môi trường sống đang bị ảnh hưởng trầm trọng không chỉ bởi mùi hôi của rác.