Bất động sản

Những vòng tròn siêu thực

Có rất nhiều không gian đô thị trên thế giới được quy hoạch độc đáo đến nỗi khiến những ai nhìn thấy cũng không nói nên lời.